نمونه کارها  

ستاد اکرام استان سمنان

ستاد اکرام استان سمنانوب سایت ستاد اکرام ایتام کمیته امداد امام استان سمنان به همراه سیستم گزارش دهی به حامیان طرح اکرام و درگاه پرداخت اینترنتی بانک ملت
آدرس : www.ekramsmn.ir