نمونه کارها  

بیمارستان شفا سمنان

 بیمارستان شفا سمنان پنل کاربری بیمارستان شفا سمنان
این پنل به درخواست بیمارستان شفا سمنان و مختص پرسنل بیمارستان طراحی شده است
این پنل دارای ، تابلوی اعلانات ، فیش حقوقی ، سیستم پیام رسان و گفتگوی آف لاین است
آدرس : www.shefahospital.com