نمونه کارها  

نرم افزار تحت وب مددکاران

نرم افزار تحت وب مددکاراننرم افزار تحت وب مددکاران جهت ثبت اطلاعات مددجویان کمیته امداد استان سمنان طراحی و در بستر شبکه اینترانت این نهاد در حال اجرا می باشد.
آدرس : -